Nivîsarên Pîroz - Ньвисаред Пироз

Ji bo Rengkirinê

Li vir çend serhatiyên ji Kitêba Pîroz hene. Zarok dikarin şikilan reng bikin û bi xwendina zimanê dê pêşde herrin.

Em ji we re kefxweşiyê dixwazin!