Nivîsarên Pîroz - Ньвисаред Пироз

Stiranên Ruhanî

1 Ey rastno, bi Xudan şa bin! Şikirkirin bi rastan dikeve.

2 Çengê lêxin spasî bidin Xudan, bi santûra deh têl jê re bêjin îlahiyan.

3 Ji wî re îlahiyek nû bêjin, bi dengekî bilind û xweş bêjin.

4 Çimkî ripîrast e gotina Xudan, bi dilsozî dike ew her karan.

5 Ji rastî û edaletê hez dike, heskirina wî dinê tije dike. Zebura 33, 1-4